PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

 

02.07.2020r. godz. 9-14

Goszczanów (stacje nr: 3-1836, 3-1835, 3-1590, 3-0286, 3-1695), ul. Poniatowskiego, ul. Sieradzka od nr1 do nr 16, ul. Boczna, ul. Błaszkowska, ul. Kaliska

Poniatów (stacje nr: 3-0650, 3-0536, 3-1520, 3-1521), Strachanów (stacja 3-1635)

 

03.07.2020r. godz. 8-14

Chodów gm. Wartkowice (stacje nr: 3-0116, 3-0157, 3-2212), Karkosy gm. Łęczyca, Krzepocinek gm. Wartkowice (stacje nr: 3-0377, 3-2140), Parądzice (stacja nr: 3-0533), Wola Niedźwiedzia (stacja nr: 3-1588), Wola Dąbrowa (stacja nr: 3-0990), Sucha gm. Wartkowice (stacja nr: 3-1896),

 

06.07.2020r. godz. 9-13

Jelno gm. Zapolice (stacje nr: 3-0829, 3-0830), Branica gm. Zapolice (stacje nr: 3-0859,  3-0860, 3-0861, 3-0862, 3-0863), Branica Kolonia, Rembieszów Kolonia (stacja nr: 3-0864), Ptaszkowice nr: 45 i 46

 

07.07.2020r. godz. 9-14

Korczyska gm. Sędziejowice (stacja nr: 3-0585); Brudnówek gm. Wartkowice (stacja nr: 3-0050); Chodaki gm. Zadzim (stacja: 3-0152);

 

07.07.2020r. godz. 8-9 oraz 13-14

Sieradz (stacja: 3-1161) ul. Broniewskiego bloki nr: 32, 34, 36, 38, ul. Broniewskiego nr domów od 9 do 13 oraz pawilony 7G i 7H, ul. Kowalskiego od nr 1 od nr 6, ul. Struga, ul. Szymanowskiego, ul. Tuwima od nr 21 do nr 37 nieparzyste.

 

08.07.2020r. godz. 9-13

Zborowskie gm. Zduńska Wola (stacja nr: 3-0636); Słomków Suchy gm. Wróblew (stacja nr: 3-2073); Charłupia Wielka gm. Wróblew (stacja: 3-2072);

 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.