koronawirusW Gminie Sędziejowice nie odnotowano dotąd żadnego przypadku zarażenia koronawirusem, jednak dla bezpieczeństwa Wójt Gminy apeluje o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Apeluje również o powstrzymanie się od podróży, unikanie uczestnictwa w zgromadzeniach i tłumnych spotkaniach, a w urzędach i instytucjach załatwianie jedynie najważniejszych spraw.

Wiele spraw urzędowych można załatwić przez telefon lub internet, a w sytuacji, gdy obecność w urzędzie jest konieczna, warto wcześniej umówić się telefonicznie na konkretną godzinę, aby uniknąć oczekiwania na swą kolej w grupie osób.

Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i zasad higieny dostępne są na stronie internetowej Gminy Sędziejowice, Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/.

zarządzenie 131.20 1