25 października (piątek) o godz. 14:00 w centrum naszej miejscowości odbyła się I debata z cyklu "Porozmawiaj o Gminie Sędziejowice przy … kawie". Jak wskazuje sama nazwa, debata miała na celu poruszenie ważnych kwestii przez zaproszonych gości, samorządy uczniowskie oraz zgromadzonych mieszkańców przy kawie.

Podczas dyskusji zostały poruszone dwie istotne kwestie, czyli bezpieczeństwo oraz wykorzystanie "Parku Centrum" w Sędziejowicach. Spotkanie miało również na celu zachęcenie uczestników do przedstawienia własnych opinii i wizji na wdrażanie pewnych pomysłów, czyli: co możemy zmienić, przeprojektować, dodać i wspólnie wykonać.

Całość debaty przewodniczyła moderatorka Beata Zwierzyńska, natomiast w organizacje zaangażowało się także Stowarzyszenie ,,Sędziejowice na plus” oraz pracownicy Urzędu Gminy Sędziejowice. Spotkanie w Parku Centrum to pierwsza inicjatywa z jaką wyszli organizatorzy, jednak ze względu na liczne zaangażowanie zebranych uczestników pierwszej debaty planowane będą kolejne.

Czytaj również: Relacja Radia Łódź - Mieszkańcy, czy "celebryci"? W Sędziejowicach dyskutowano o korzystaniu z uroków tamtejszego parku