Ogłoszenia i komunikaty

Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

To oznacza, że zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat w roku podatkowym należy złożyć do końca czerwca 2023 r.
Terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie zostały przedłużone. Tym samym, sprawozdanie finansowe należy sporządzić do 31 marca br.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów przedłużeniu do 30 czerwca 2023 r. podlega ustawowy termin na: 
• złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 r. (CIT-8, CIT-8AB);
• wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie zostały przedłużone.

W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r. upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):
• 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego,
• 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
• 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego będzie zbieżny z terminem na złożenie zeznania CIT-8. Informacje o podatku zawarte w CIT-8 będą zgodne z danymi
w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.

Dowód Osobisty

W piątek 31 marca, w z związku z wdrożeniem zmiany oprogramowania Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, z przyczyn technicznych możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty będzie dostępna tylko do godz. 13.30.

Od 3 kwietnia system ma funkcjonować już w normalnym trybie.

Turbina wiatrowa

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW o godzinie: 14:28 dnia 14.03.2023:

Zjawisko: Silny wiatr/1

Obszar: całe woj. łódzkie

Ważność: od godz. 22:00 dnia 14.03.2023 do godz. 02:00 dnia 15.03.2023

Prawdopodobieństwo: 80%

Oddział Zarządzania Kryzysowego / Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił nabory wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie popularyzacji sportu, kultury oraz organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie gminy w 2023 roku.

Nabory są realizacją przyjętego przez Radę Gminy Sędziejowice Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

- Pula funduszy przeznaczonych na zadanie popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy to 25 tys. zł. Termin składania wniosków upływa w dniu 23 Marca 2023 roku o godz. 15.30.

- Na zadanie pod nazwą "Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – 20 tys. zł. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 Marca 2023 roku o godz. 15.30.

- Na zadanie pod nazwą "Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycznej” - 20 tys. zł. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 Marca 2023 roku o godz. 15.30.

 

Regulaminy i szczegóły w załącznikach

Załączniki:
Pobierz plik (zarzadzenie_450_23.pdf)Sport[ ]353 kB2023-03-13 14:02
Pobierz plik (zarzadzenie_451_23.pdf)Kultura[ ]254 kB2023-03-15 08:22