Ogłoszenia i komunikaty

Biurko menadżera

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach. Dokumenty określone w ogłoszeniu kandydaci mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice lub za pośrednictwem poczty do 8 kwietnia 2024 r. do godz. 15.30.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie konkursu _GOZ II.pdf)Ogłoszenie konkursu _GOZ II.pdf[ ]1144 kB2024-04-02 10:02
Herb Gminy Sędziejowice.

W dniu 29 marca 2024, Urząd Gminy Sędziejowice będzie czynny w godzinach 7:30 - 13:00.

Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że podatnicy rozliczający PIT mogą przekazać 1,5% swojego podatku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).


Podatnicy rozliczający PIT za 2023 rok mogą zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej OPP, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. w 2024 r. --> wykaz


Podatnicy, którzy korzystali z tej możliwości w ubiegłym roku i chcą złożyć zeznanie podatkowe za 2023 r. w usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, będą mieli wstawiony w zeznaniu nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierali (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale mogą tę organizację zmienić.


Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, może wskazać wybraną organizację w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36. Może też złożyć oświadczenie PIT-OP. Wówczas urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w deklaracji PIT-40A przygotowanej przez organ rentowy. Rozwiązanie to dotyczy osób, które otrzymały PIT-40A i nie złożyły zeznania PIT-37 lub PIT-36.


Urząd skarbowy przekaże środki OPP jeśli podatnik zapłacił w terminie należny podatek


Warunkiem przekazania środków dla OPP jest zapłata przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby urząd skarbowy mógł przekazać OPP środki z zeznania za 2023 r. podatnik musi zapłacić podatek do 30 czerwca 2024 r. Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP.

Informacja: US w Łasku

Grafika Akcja Kastracja

Od 1 kwietnia rusza akcja bezpłatnej kastracji psów i kotów dla mieszkańców Gminy Sędziejowice.

- Kastracja zarówno samic, jak i samców psów i kotów ma pozytywny wpływ na wiele aspektów dotyczących ich zdrowia. Wykastrowane zwierzęta tych gatunków mają również statystycznie większą średnią długość życia od zwierząt niekastrowanych – wyjaśnia lekarz weterynarii Weronika Rarok.

Akcja przewidziana jest od 1 kwietnia do 30 listopada. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Sędziejowice: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi (biuro podawcze). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 43 840 00 18.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek AK.pdf)wniosek AK.pdf[ ]72 kB2024-03-25 10:35
Pobierz plik (ZWIERZ-akcja-kastracja-2024-plakat-A3-gminy-podglad.png)Plakat[ ]6239 kB2024-03-25 09:35