Ogłoszenia i komunikaty

oswiadczenieSzanowni Rodzice, Mieszkańcy Gminy Sędziejowice

W minioną środę Rząd zezwolił na podjęcie działalności opiekuńczej w przedszkolach, pozostawiając jednak ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie samorządom.

Po wstępnych konsultacjach z dyrektorami Zespołów Szkół oraz Dyrektorem Przedszkola i ich rozmowach z rodzicami oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łasku, stwierdzam jako organ prowadzący, iż nie jest możliwe wznowienie od 06.05.2020 r. funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Mając na uwadze nadal istniejące zagrożenie epidemiczne, musimy postępować bardzo rozważnie i optymalnie przygotować się do przyjęcia dzieci oraz realizacji wytycznych, jakie trzeba spełnić, by zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim wychowankom i pracownikom przedszkoli.

Już od ubiegłego tygodnia prowadzimy działania, które mają jak najszybciej przygotować placówki na bezpieczne przyjęcie naszych dzieci. Wypełnimy wszystkie wymogi sanitarne, wszystkie zalecenia, jednak nie możemy sobie pozwolić na pośpiech i przymykanie oczu na jakiekolwiek niedociągnięcia w zakresie wymogów bezpieczeństwa.

Informacja o ewentualnym otwarciu placówek na terenie Gminy Sędziejowice zostanie podana z kilkudniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej gminy oraz ogłoszony w poszczególnych placówkach.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Sędziejowice
podpis

urzad O G Ł O S Z E N I E

Od dnia 4 maja 2020 roku obsługa mieszkańców odbywać się będzie tylko i wyłącznie w Biurze Podawczym zlokalizowanym na parterze Urzędu Gminy Sędziejowice w sali A wejście od ulicy Wieluńskiej.

bibliotekaWójt Gminy Sędziejowice ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach.

Załączniki:
Pobierz plik (konkurs dyrektor GBP Sedziejowice.pdf)Zarządzenie nr 144/20[Pełna treśc zarządzena.]747 kB2020-04-29 15:13

kradziez wody2Nielegalnie pobranie wody z hydrantu jest taką samą kradzieżą jak każda inna!

Jedyne legalne podłączenia do ulicznych hydrantów realizuje Straż Pożarna oraz pracownicy Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach. Obydwie te służby są odpowiednio oznakowane/umundurowane.

 

Widzisz coś dziwnego? Reaguj! 43 671 12 26

 

kradziez wody