Ogłoszenia i komunikaty

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.


Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnym profilu produkcji (także działy specjalne produkcji rolnej). Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.


W skład wojewódzkiej komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący m.in. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do  rad przedstawicieli komisji przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.


W dziewiętnastu dotychczasowych edycjach konkursu w całej Polsce udział wzięło ponad 22 tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe (dla zwycięzców etapu centralnego – ciągnik rolniczy).


Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia 2023 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS w województwie łódzkim. Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10 lub (44) 725 64 16.

Informacja: KRUS

Załączniki:
Pobierz plik (plakat BGR 23.jpg)plakat BGR 23.jpg[ ]613 kB2023-04-04 12:13
Pobierz plik (Załącznik nr 1 formularz.pdf)Formularz zgłoszeniowy[ ]140 kB2023-04-04 12:08
#StopNielegalnejEksploatacji

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach prowadzi kampanię informacyjną pod nazwą #StopNielegalnejEksploatacji mającą na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie możliwości i warunków wydobywania piasku i żwiru z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej i wyeliminowania procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji.

plakat stop

Załączniki:
Pobierz plik (pismo do mieszkańców.pdf)Pismo OUG[ ]95 kB2023-04-04 10:53
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdf[ ]56 kB2023-04-04 10:53
Grafika ARiMR

Z dniem 01-04-2023 siedziba Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łasku została przeniesiona pod nowy adres: ul. Jodłowa 9A 98-100 Łask. Jednocześnie ulegają zmiany godziny obsługi beneficjentów – obsługę będziemy prowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Od 1 kwietnia rusza akcja bezpłatnej kastracji psów i kotów dla mieszkańców Gminy Sędziejowice. - Kastracja zarówno samic, jak i samców psów i kotów ma pozytywny wpływ na wiele aspektów dotyczących ich zdrowia. Wykastrowane zwierzęta tych gatunków mają również statystycznie większą średnią długość życia od zwierząt niekastrowanych – wyjaśnia lekarz weterynarii Weronika Rarok.

Akcja przewidziana jest od 1 kwietnia do 15 października, a zabiegi wykonuje Gabinet Weterynaryjny „WIDAWET ” lek. wet. Wojciech Osiecki, przy ul. Mickiewicza 37 w Widawie.

Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Sędziejowice: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi (biuro podawcze). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 43 840 00 18.

Załączniki:
Pobierz plik (akcja-kastracja-plakat-A3-2023-pies-i-kot-DRUK2.pdf)Akcja 2023 - plakat[ ]2581 kB2023-03-30 19:24
Pobierz plik (Wniosek.pdf)Wniosek.pdf[ ]206 kB2023-04-05 05:29