Ogłoszenia i komunikaty

Mieszkanie

Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego położonego w Sędziejowicach. 

Mieszkanie ma 85,17 m² powierzchni, położone jest w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 7 m. 1 (działka 386/1; obręb Sędziejowice). Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, co. oraz elektryczną.

Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni z jadalnią, łazienki oraz schowka/garderoby.

Przetarg odbędzie się w środę 4 października o godz. 10. w sali B Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6. Aby wziąć w nim udział należy wpłacić wadium w kwocie 500 zł na konto Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach LBS 34 9279 0007 0050 5387 2000 0100 najpóźniej do 3 października do godz. 15:00.

Oględzin lokalu można dokonać po umówieniu się pod nr tel. 43 67-112-26 lub 603-853-000.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (image19444.pdf)Ogłoszenie o przetargu[ ]762 kB2023-09-20 12:15
Grafika GLW

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w roku 2014, 2015, 2016 i 2017 licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w państwach Europy Wschodniej i Środkowej oraz przypadkach stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na terytorium państw trzecich.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzględnym zakazie przywożenia do UE produktów pochodzenia zwierzęcego.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

 

Ulotki1

 

Ulotki2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatrudni Lekarza Orzecznika.

Załączniki:
Pobierz plik (1782_23 Ulotka o naborze lekarzy orzeczników_A5.pdf)1782_23 Ulotka o naborze lekarzy orzeczników_A5.pdf[ ]738 kB2023-07-14 13:42
Kobieta z dokumentami

Nowe przepisy nałożyły na gminy obowiązek kontroli nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki (tzw. szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Właściciele nieruchomości muszą posiadać umowy na odbiór nieczystości oraz dowody uiszczania opłat za te usługi. Kontrole na terenie gminy Sędziejowice już się rozpoczęły.

Kontrole wynikają ze zmiany przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pracownicy gminy sprawdzają częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym celu zapytają o dowodów uiszczania opłat za te usługi, np. faktury, rachunki, paragony. Należy też posiadać swój egzemplarz umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziejowice.

Gmina jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli co najmniej raz na dwa lata.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziejowice w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (wykaz.pdf)wykaz.pdf[ ]28 kB2023-07-06 07:49