Herb Gminy Sędziejowice.

W najbliższą środę 27 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice. Początek o godz. 10:00.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.;
2) zmieniająca uchwałę Nr VII/60/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
3) ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

transmisja: https://bit.ly/3F1Wcae