przetargWójt Gminy Sędziejowice ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rekreacyjnej położone w obrębie Żagliny gmina Sędziejowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka - działka nr 215/5 o pow. 0,1671 ha – cena wywoławcza 29.760,00 zł, wadium 2.900,00 zł

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Powyższa działka wchodzi w skład większego kompleksu działek rekreacyjnych, których stan sprawny jest uregulowany w księdze wieczystej nr SR1L/00054953/6. Według w/w planu nieruchomości działka nr 215/5 znajduje się w około 2/3 części od drogi (działka 162) w terenach zabudowy letniskowej, symb. 6UTL10, w pozostałej części w terenach leśnych, symb. Ls.

Działka ma regularny kształt czworokąta, pozwalający na swobodne jej zagospodarowanie. Dojazd do nieruchomości jest dobry. Działka są niezabudowana, uzbrojona w przyłącze wodociągowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, na parterze, sala B.
 

Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w urzędzie gminy ul. Wieluńska 6, tel. 43 84 000 15 –podinspektor Lidia Sobala.