Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 30 maja 2023 r.

Zgodnie z art.28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. uchwał rady gminy i budżetu obyawatelskiego.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport_2022.doc)Formularz zgłoszenia do debaty[ ]29 kB2023-05-15 14:04
Pobierz plik (Ogłoszenie_Raport_2022_Debata.pdf)Pełna treść ogłoszenia[ ]328 kB2023-05-15 13:58