Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

To oznacza, że zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat w roku podatkowym należy złożyć do końca czerwca 2023 r.
Terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie zostały przedłużone. Tym samym, sprawozdanie finansowe należy sporządzić do 31 marca br.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów przedłużeniu do 30 czerwca 2023 r. podlega ustawowy termin na: 
• złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 r. (CIT-8, CIT-8AB);
• wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie zostały przedłużone.

W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r. upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):
• 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego,
• 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
• 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego będzie zbieżny z terminem na złożenie zeznania CIT-8. Informacje o podatku zawarte w CIT-8 będą zgodne z danymi
w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.