Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił nabory wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie popularyzacji sportu, kultury oraz organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie gminy w 2023 roku.

Nabory są realizacją przyjętego przez Radę Gminy Sędziejowice Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

- Pula funduszy przeznaczonych na zadanie popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy to 25 tys. zł. Termin składania wniosków upływa w dniu 23 Marca 2023 roku o godz. 15.30.

- Na zadanie pod nazwą "Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – 20 tys. zł. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 Marca 2023 roku o godz. 15.30.

- Na zadanie pod nazwą "Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycznej” - 20 tys. zł. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 Marca 2023 roku o godz. 15.30.

 

Regulaminy i szczegóły w załącznikach

Załączniki:
Pobierz plik (zarzadzenie_450_23.pdf)Sport[ ]353 kB2023-03-13 14:02
Pobierz plik (zarzadzenie_451_23.pdf)Kultura[ ]254 kB2023-03-15 08:22