Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna treść ogłoszeń w załącznikach poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie mpzp Bilew.pdf)ogłoszenie mpzp Bilew.pdf[ ]81 kB2023-01-20 09:39
Pobierz plik (ogłoszenie zmiana Studium.pdf)ogłoszenie zmiana Studium.pdf[ ]85 kB2023-01-20 09:39