Logo programu Czyste Powietrze

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z zapisami § 2 ust 2 pkt 5 Porozumienia udostępniamy aktualne dane, ze stanem na dzień 30.09.2022 r., dotyczących wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Sędziejowice (liczbę złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć, kwotę wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy), w celu umieszczenia ich na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Gminy.
 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 30.09.2022 roku

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

Gmina Sędziejowice

216

175

95

1 487 303,69