Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach uprzejmie informuje, iż od dnia 22.09.2022r. można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywanych niektórych źródeł ciepła (tj. pelet drzewny, gaz skroplony LPG,olej opałowy, drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy).

Druki można pobrać w GOPS w Sędziejowicach oraz poniżej w załączeniu.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w terminie do 30 listopada 2022r., w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 3 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00)

- pocztą tradycyjną (adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wieluńska 7 98-160 Sędziejowice)

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym e-dowód)

Więcej informacji pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula Informacyjna RODO.pdf)Klauzula Informacyjna RODO.pdf[[Klauzula RODO]60 kB2022-09-23 11:55
Pobierz plik (Wniosek o wypłatę dodatku-pelet,gaz...pdf)Wniosek o wypłatę dodatku-pelet,gaz...pdf[Wniosek]74 kB2022-09-23 11:55