291497898 1488265438262826 3171760897881154993 n
 

W ostatnim dniu czerwca radni gminy Sędziejowice jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium wójtowi Dariuszowi Cieślakowi.

Podczas sesji absolutoryjnej radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice, udzielili jednogłośnie Dariuszowi Cieślakowi, wójtowi Gminy Sędziejowice absolutorium za 2021 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sędziejowice pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i na tej podstawie sformułowała wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium. Także Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi zaopiniowała pozytywnie przedłożone przez wójta sprawozdanie z wykonywania budżetu gminy.

Kilka chwil wcześniej po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Sędziejowice w roku 2021, radni – również jednogłośnie - udzieli wójtowi Cieślakowi wotum zaufania.

Wcześniej wójt w ustawowym terminie przedstawił Radzie Gminy Sędziejowice Raport o stanie gminy Sędziejowice w roku 2021, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

- To ważny dzień w pracy każdego samorządowca. Choć nieco stresujący, to - dla mnie osobiście - mobilizujący do dalszej pracy na rzecz naszej gminy. Radni jednogłośnie udzielili mi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Dziękuję wszystkim za zaufanie oraz pozytywną ocenę pracy mojej i całego mojego zespołu. Poparcie wyrażone w dzisiejszych głosowaniach to efekt pracy wielu wspaniałych osób z którymi mam przyjemność współpracować. To też ich wotum i ich absolutorium. Dziękuję, że mogę na nich liczyć – podsumował głosowania wójt Dariusz Cieślak.