Logo programu Czyste Powietrze

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Sędziejowice na spotkanie informujące o zasadach Programu Czyste Powietrze w czwartek 24 marca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące formy i wysokości pomocy oraz warunków, jakie Wnioskodawca musi spełnić, aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Początek spotkania o godz. 17:00, GOK w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7, sala nr 7.

W Urzędzie Gminy Sędziejowice działa punkt informacyjno – konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który jest czynny w dniach funkcjonowania Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem naszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Więcej informacji pod nr tel. 43 840 00 21.