Samorząd

Grafika z napisem "Raport o stanie gminy"

Raport o stanie Gminy Sędziejowice w 2020 roku jest kompleksowym zbiorem informacji o działalności wójta i podległych mu jednostek.

Można w nim znaleźć interesujące informacje m.in. na temat finansów, inwestycji, działalności rady gminy, sołectw, stanu dróg, gospodarki komunalnej i przestrzennej, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i wszystkiego czym wójt, urząd gminy i jednostki podległe zajmowały się w 2020 roku.

A wszystkie te informacje są na wyciagnięcie ręki.


Raport o stanie Gminy Sędziejowice

Grafika z napisem "Raport o stanie gminy"

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Sędziejowice przedstawiony zostanie Raport o Stanie Gminy Sędziejowice. Dokument jest podsumowaniem działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad nim mogą wziąć udział mieszkańcy.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której uczestniczą radni, ale możliwość zabrania głosu mają również mieszkańcy. Aby wziąć w niej udział należy złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, a więc do 30 maja.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Gminy, na której ma być przedstawiony Raport, na dzień 31 maja 2021 r., zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice do 28 maja 2021 roku do godz. 15.30 oraz drogą pocztową lub elektroniczną z potwierdzoną datą wysyłki do 30 maja 2021 r. na adres Urzędu Gminy Sędziejowice, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W załączeniu formularz zgłoszenia do debaty do pobrania oraz raport

Załączniki:
Pobierz plik (raport2020.pdf)raport2020.pdf[ ]7981 kB2021-05-28 12:53
Pobierz plik (Zgłoszenie do debaty.pdf)Zgłoszenie do debaty.pdf[ ]50 kB2021-05-11 08:18
Radni w maseczkach siedzący przy stołach z tabletami przed sobą.

Radni Rady Gminy Sędziejowice zebrali się w poniedziałek 29 marca. Podczas sesji zajęli się, m.in., tematyką odpadów, funduszu sołeckiego oraz przyjęli plan finansowy Gminnego Ośrodka Zdrowia.


Radni odrzucili uchwałę regulującą wysokość opłat za odpady, która miała zbilansować finansowanie systemu. Gmina wdrożyła szereg działań uszczelniających (patrz artykuły powyżej), ale podwyżka opłat została odsunięta przez radnych w czasie. W najbliższym czasie urząd ruszy z kampanią informacyjną, która ma za zadanie uświadomić mieszkańcom skalę problemu. Odbędą się również spotkania konsultacyjne wójta i przedstawiciela rady z mieszkańcami.


Radni podjęli też decyzję o wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2022 rok Funduszu Sołeckiego. Więcej informacji na temat przebiegu sesji znaleźć można na stronie internetowej http://sedziejowice.esesja.pl.

Dłoń mężczyzny trzymającego długopis. W tle klawiatura komputera.

Ciekawy webinar na temat Statutów sołectw, odbędzie się we wtorek 30 marca, o godz. 20.00. Wydarzenie odbywa się na platformie Facebook, a udział jest bezpłatny.

Tytuł webinaru to: ”Statuty sołectw - pomocne rady, uwagi przy opracowywaniu nowych statutów.” Poprowadzi go Szymon Osowski, prawnik, w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i prezes stowarzyszenia. Pomysłodawca portalu www.informacjapubliczna.org, poświęconemu prawu do informacji.

Webinar odbedzię się 30 marca o godz. 20.00 pod adresem: https://www.facebook.com/events/1450559635287419

Organizatorem jest Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza

Deklaracja PIT-37 z wpisanym miejsce zamieszkania Gmina Sędziejowice

Trwa okres składania zeznań PIT za ubiegły rok. Każdy mieszkaniec może wesprzeć naszą gminę wpisując w rubrykę „miejsce zamieszkania” swój adres w Gminie Sędziejowice.

W rozliczeniach podatkowych dla Urzędu Skarbowego liczy się deklarowane rzeczywiste miejsce zamieszkania, dzięki temu naszą gminę mogą wspierać również mieszkańcy, którzy nie są tutaj formalnie zameldowani.

A dlaczego warto wpisać taki adres zamieszkania? Aż 38 procent podatku PIT trafia do budżetu gminy w której mieszka podatnik. Dzięki tym pieniądzom gmina może realizować potrzebne inwestycje, remontować drogi, czy doposażać szkoły.

Wystarczy wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania jednej z miejscowości w Gminie Sędziejowice. Dotyczy to zarówno papierowych PIT-ów składanych w Urzędzie Skarbowym, jak i zeznań elektronicznych składanych za pomocą platformy e-deklaracje. Osoby korzystające z serwisu www.podatki.gov mogą zaktualizować swoje miejsce zamieszkania przed wypełnieniem PIT.

 

1%

Zeznania PIT za ubiegły rok można składać do 30 kwietnia 2021 r. Przy tej okazji pamiętajmy o możliwości wsparcia 1% swojego podatku dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Na liście organizacji o statusie OPP w Krajowym Rejestrze Sądowym znajduje się tylko jedna organizacja z terenu gminy Sędziejowice. Jest to Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice (KRS 0000237995), ale swój 1% można przekazywać również na inne organizacje OPP, które wspierają potrzeby naszej gminy i jej mieszkańców.