Grupowe zdjęcie sygnatariuszy ZIT

ZIT to skrót od powołanego w Sieradzu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W jego skład weszło 10 gmin, w tym Gmina Sędziejowice. Dzięki porozumieniu gminy członkowskie mogą korzystać ze wsparcia finansowego na wspólne projekty – choćby na transport publiczny czy poprawę stanu środowiska przyrodniczego. ZIT umożliwi korzystanie ze wsparcia finansowego na wspólny transport publiczny czy poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmuje gminy: Miasto Sieradz, Miasto Zduńska Wola, Gminę Łask, Gminę Sieradz, Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Gminę i Miasto Szadek, Gminę Wodzierady, Gminę Buczek oraz Gminę Sędziejowice. Został powołany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask, który został wyznaczony w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 i stanowi jeden z obszarów strategicznej interwencji.

- Spotykamy się z dobrym przekazem, ponieważ pracując nad strategią Województwa Łódzkiego, zastanawialiśmy się, jak skonstruować to, co za chwilę będzie dla Was bardzo ważne. A zatem Miejskie Obszary Funkcjonalne to była ta myśl, która się wtedy pojawiła. Cieszę się, bo ta inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Obszar pomiędzy Sieradzem a Łaskiem jest tym terenem, który do MOF doskonale się nadaje. Państwo pierwsi odpowiedzieliście na nasze pytanie i rozpoczęli z nami dialog. Daliście sygnał innym częściom naszego województwa. My jako władze tego województwa dajemy perspektywę działania, ale to Państwo musicie tę perspektywę zapełnić – mówił Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Porozumienie powołujące Związek ZIT określa zasady współpracy samorządów, w tym przygotowanie Planu Działań ZIT lub strategii rozwoju ponadlokalnego, która będzie podstawowym dokumentem umożliwiającym aplikowanie o dofinansowanie projektów. Zadaniem Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest m.in. kreowanie polityki rozwoju czy przygotowanie Planu Działań ZIT / Strategii MOF w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne
i planistyczne.

- Na projekty związane z funkcjonowaniem MOF przewidziane są w Regionalnym Programie Operacyjnym do 2027 osobne, specjalnie dedykowane pieniądze. Gminy ZIT łącznie mogą liczyć na ponad 200 milionów zł – wyjaśnia Dariusz Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice. - Jest to z pewnością duża szansa rozwojowa dla naszej gminy, szczególnie w sytuacji, kiedy angażujemy ogromne środki w nowe przedszkole i stację uzdatniania wody. Dzięki udziałowi w ZIT mamy możliwość finansowania kolejnych inwestycji bez konieczności nadmiernego zadłużania gminy – dodaje Cieślak.

Powołanie ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola – Łask umożliwi korzystanie ze wsparcia finansowego na:
- rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasta i ich obszary funkcjonalne,
- poprawę stanu środowiska przyrodniczego,
- zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym.