PITRozlicz PIT w Gminie Sędziejowice, a Twoje podatki wrócą do Ciebie.

Złóż deklarację podatkową PIT za 2020 rok w Urzędzie Skarbowym w Łasku i wpisz Gminę Sędziejowice jako miejsce zamieszkania, a dzięki temu część Twojego podatku dochodowego będzie przeznaczona na działania realizowane w naszej gminie. To tylko dwie rubryki do wypełnienia, a zmienić mogą wiele!

Nie trzeba być zameldowanym pod adresem wskazanym w deklaracji (zgodnie z przepisami liczy się miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Dokładnie 38,16% Twojego podatku zasili budżet Gminy Sędziejowice. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest głównym z dochodów naszej gminy.

Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na lokalne inwestycje: remonty dróg, oświetlenie ulic czy utrzymanie świetlic.