Organizacje pozarządowe

dzialaj lokalnieStowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę i działają na terenie gmin: Buczek, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Szczerców, Zelów.

  • Termin naboru: 25.04.2020 r. – 26.05.2020 r.
  • Czas trwania projektu: 3-6 miesięcy
  • Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2020”.

Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/, który aktywny będzie od 25 kwietnia 2020 r. do 26 maja 2020 r. do godz. 23:59.

Zapraszamy do udziału w Programie!

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”

Do pobrania:

Regulamin

DSCF6515W poniedziałek 17 lutego br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

Głównym tematem były praktyczne aspekty sporządzania statutu dla organizacji pozarządowych, w tym również ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich. Szkolenie poprowadził adwokat Tomasz Frątczak, a organizatorem było Stowarzyszenie "Sędziejowice na plus".

szkolenie statutyStowarzyszenie "Sędziejowice na plus" i Wójt Gminy Sędziejowice zapraszają na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, którego głównym tematem będą praktyczne aspekty sporządzania statutu dla organizacji pozarządowych, w tym również ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich.

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” organizacji – to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach działania stowarzyszenia, fundacji.

Szkolenie poprowadzi adwokat Tomasz Frątczak.

Data: 17 lutego 2020 r.
Godz: 17:00
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach (ul. Wieluńska 7)

OKG 2020 DIAGNOZA 3Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:
• organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
• domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?
Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Szczegóły na stronie Fundacji: https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

opus1W ramach programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 w Gminie Sędziejowice złożone zostały 34 wnioski. Dofinansowanie na realizację programów otrzymały trzy.

Pierwszy projekt pod nazwą "Warsztaty Przedświąteczne dla Dzieci i Dorosłych" złożony przez OSP w Grabnie przy współpracy sołectwa Grabno polegać będzie na przeprowadzeniu 4 warsztatów rękodzielniczych podzielonych na grupy wiekowe, które odbędą się 23 i 30 listopada br. Zajęcia prowadzić będzie Centrum Edukacyjne ATOM. Każde z warsztatów to ponad 1,5 h. twórczego i kreatywnego działania umilone słodkim poczęstunkiem, ciepłą kawą i owocową herbatą.

Kolejny projekt „Wspólny Trud – Wspólne Sukcesy” polegać będzie na zakupie brakującego w jednostce OSP w Bilewie sprzętu sportowo - gaśniczego niezbędnego do ćwiczeń i szkoleń dla chętnych dzieci i młodzieży a także nowo wstępujących członków i członkiń w szeregi OSP w Bilewie. Ćwiczenia i szkolenia odbędą się 23 i 24 listopada br. w sali OSP w Bilewie. Podsumowaniem projektu będą Strażackie Mikołajki zaplanowane na 7 grudnia 2019 r. na godz. 15:00.

Ostatni projekt, który otrzymał dofinansowanie z programu „Łódzkiego na plus” 2019 to Andrzejkowy Turniej Szachowy, który zostanie zorganizowany 6 grudnia 2019 r. w ZSO Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. Projekt złożony został przy współudziale Stowarzyszenia „Sędziejowice na plus” i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu łaskiego. Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach turniejowych – ustalonych wiekowo.

Pod koniec września br. Stowarzyszenie „Sędziejowice Na Plus” zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Wszystko o dotacjach dla NGO, OSP i KGW”, którego głównym tematem było pozyskiwanie pieniędzy na działalność organizacji pozarządowych, w tym również ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich. Duże zainteresowanie programem Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 w Gminie Sędziejowice pokazało, że warto organizować takie spotkania, a przy okazji kolejnych programów można będzie zorganizować warsztaty z pisania wniosków.