ruchZ uwagi na prace remontowe (wzmocnienie podtorza) przejazdu kolejowego w m. Lichawa, zlokalizowanego w ciągu drogi wewnętrznej PKP, przejazd ten od dnia dzisiejszego tj. od 15 kwietnia 2020 r. zostaje zamknięty dla ruchu. Prace maja potrwać co najmniej do 24 kwietnia - z możliwością ich wydłużenia.