Węgiel

Gmina Sędziejowice podpisała umowę z PGG na dostawę węgla po preferencyjnej cenie. Mieszkańcy będą mogli odbierać zakupiony opał z jednego z dwóch zakontraktowanych punktów.


Osoby, które już złożyły wniosek zostaną poinformowane przez pracowników urzędu gminy o możliwości zakupu, zaraz po dotarciu węgla do zakontraktowanych punków. Dla mieszkańców północnej części gminy przewidziany jest skład w miejscowości Kozuby, dla gospodarstw z południa Gminy – punkt w Widawie.

Ustawa gwarantuje cenę zakupu poniżej 2000 zł, dokładna kwota będzie jednak znana kiedy gmina otrzyma pierwszą dostawę. Transport węgla na posesje mieszkańcy organizują we własnym zakresie.

Nadal można składać wnioski o zakup opału w preferencyjnej cenie. Szczegóły tutaj.