Dłoń na pieniądzach

Już tylko do końca listopada można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, gaz skroplony LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy). Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 7.

Druki można pobrać w GOPS w Sędziejowicach oraz poniżej w załączeniu.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w terminie do 30 listopada 2022r., w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 3 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00)
- pocztą tradycyjną (adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wieluńska 7 98-160 Sędziejowice)
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym e-dowód)
 
Więcej informacji pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula Informacyjna RODO.pdf)Klauzula Informacyjna RODO.pdf[ ]60 kB2022-11-28 08:32
Pobierz plik (Wniosek o wypłatę dodatku-pelet,gaz...pdf)Wniosek o wypłatę dodatku-pelet,gaz...pdf[ ]74 kB2022-11-28 08:32