Droga asfaltowa, na niej samochód, wokoło budynki

Urząd Gminy Sędziejowice opublikował zaproszenie do składania ofert na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Placu Różanego w Marzeninie. Na oferty projektantów czekamy do końca kwietnia.

Urząd Gminy nie precyzuje szczegółowo co powinno wchodzić w skład urządzanego placu. Projektanci mają odbyć dwa spotkania z mieszkańcami. Na pierwszym spotkaniu mieszkańcy przekażą swoje oczekiwania i pomysły, które mają być inspiracją dla wykonawcy projektu. Podczas drugiego spotkania zaprezentowane zostaną koncepcje, a mieszkańcy będą mogli je ocenić i wnieść uwagi na temat ostatecznego kształtu projektu.

Podstawowe wytyczne mówią, że zagospodarowywany teren ma być placem rekreacyjnym, miejscem integracji mieszkańców, z elementami zieleni, kwiatów i krzewów.

Ogłoszenie