Monety 1 zł i 2 zł

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 2 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2021 rok.

W związku z panującą pandemią, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jak i w celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w biurze podawczym.
Do wniosku należy dołączyć:

1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
4. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do – 29 października 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.

Wymagane dokumenty:
- Wzór wniosku
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

Załączniki:
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt[ ]34 kB2021-07-23 09:41
Pobierz plik (tabele do faktur.odt)tabele do faktur.odt[ ]15 kB2021-07-23 09:42
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2019-1.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2019-1.pdf[ ]1371 kB2021-07-23 09:42
Droga pośród pół z lotu ptaka

Pięć sołectw w Gminie Sędziejowice uzyskało dotacje z budżetu województwa łódzkiego na projekty w naborze „Sołectwo na plus”. Łączna kwota to blisko 50 tys. zł na działania integracyjne, promocyjne i prozdrowotne.

Sołectwa Bilew, Dobra, Grabica, Kustrzyce i Sędziejowice-Kolonia, które złożyły wnioski w programie „Sołectwo na plus”, otrzymały informację, że Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę przyznającą dotacje na ich projekty.

Bilew otrzyma 10 tys. zł na zakup namiotu, stołów ogrodowych z ławkami, odnowienie i wyposażenie kuchni, by promować lokalny specjał w projekcie „Bilewska grochówka to nasza wizytówka! – jedyna w regionie kuchnia polowa”.

Kolejne 10 tys. zł trafi do Sołectwa Dobra na organizację Turnieju Sołectw w Piłce Nożnej. Na potrzeby realizacji projektu zakupione zostaną m.in. ławki, stoły, kosze i oświetlenie zewnętrzne, które w przyszłości mogą służyć przy kolejnych lokalnych inicjatywach.

„Przystań ZDROWIE”, projekt zgłoszony przez Sołectwo Grabica, który pozwoli na powstanie siłowni zewnętrznej z orbitrekiem, biegaczem, wioślarzem i wahadłem. Tutaj kwota dotacji to 9,963 zł.

Sołectwo Kustrzyce otrzyma wsparcie na remont świetlicy. Z budżetu województwa łódzkiego trafi 10 tys. zł dofinansowania. Gmina zapewnia wkład własny w kwocie 3 tys. zł, a Koło Gospodyń Wiejskich w Kustrzycach przekaże wkład rzeczowy w postaci materiałów budowlanych.

Ostatnim projektem, który otrzyma wsparcie jest „Razem do przodu”, zgłoszony przez Sołectwo Sędziejowice – Kolonia. Za 10 tys. zł z budżetu województwa zakupione zostaną materiały z których mieszkańcy wykonają altanę, służąca do celów integracyjnych.

Wszystkie projekty zostaną zrealizowane do 15 listopada tego roku. 

Kot

W najbliższą sobotę 24 lipca, na boisku szkolnym w Marzeninie spotkają się właściciele i miłośnicy zwierząt domowych, którzy, w przenośni, będą pisali list do kota. Niezwykła impreza środowiskowa będzie okazją do integracji, dyskusji i współdzielenia pasji. Całość zakończy plenerowy pokaz filmu "Andre" o przyjaźni między dziewczynką a osieroconą foką.

Program:

15.00 - 16.00 - spotkanie właścicieli zwierząt domowych i pupili (wszystkie gatunki poza psami) - cz.1
16.30 - 17.30 - spotkanie właścicieli zwierząt domowych i pupili (pieski) - cz.2
15.00 - 18.00 - „Rodzina znaczy wiele” - prezentacje „Rodzin z pasją” - pszczelarstwo, rękodzieło, pieczenie chleba, robótki ręczne itp.
Coachingowe pogotowie rodzinne oraz porady: psychologiczne, informatyczne, w zakresie doradztwa zawodowego.
15.00 - 18.00 - prezentacje dorobku uczestników zajęć artystycznych i sportowych realizowanych w ramach projektu „List do kota”
20.30 - Kino plenerowe - Projekcja filmu „ANDRE”

Plakat kot 2