Kury

Wojewoda Łódzki wydał rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Treść pisma w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozporządzenie nr 8 - dz. urz.pdf)Rozporządzenie nr 8 - dz. urz.pdf[ ]386 kB2023-02-03 14:17
Azbest

Urząd Gminy Sędziejowice informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2023 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

Osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu jak również demontażem wyrobów azbestowych, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w pokoju nr 1 w terminie do 28 lutego 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody współwłaścicieli. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, użytkowanie wieczyste bądź posiadanie samoistne należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac.

2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę – zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dokument należy złożyć w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest, w przypadku braku ww dokumentu, oświadczenie, że dokument zostanie dostarczony w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

3. Kolorowe zdjęcia obiektów lub miejsc, z których usuwane będą wyroby zawierające azbest wraz z opisem zawierającym miejsce ich usytuowania (dopuszcza się zarówno wersję elektroniczną na elektronicznym nośniku danych, jak i wersję papierową).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice pokój nr 1 lub pod numerem tel. 43 840 00 18.

Załączniki:
Pobierz plik (Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów ze strony.pdf)Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów ze strony.pdf[ ]74 kB2023-01-31 10:47
Grafika "Rozlicz PIT"

Rozpoczyna się sezon składania PIT-ów. Do pracowników zaczynają trafiać druki PIT-11, które są podstawą do złożenia rocznego zeznania podatkowego. Od ubiegłego roku mieszkańcy Gminy Sędziejowice mogą skorzystać nieodpłatnie z aplikacji do rozliczenia PIT online.

Aplikację można znaleźć na stronie głównej www.gminasedziejowice.eu. Korzystając z tego rozwiązania mieszkańcy mają możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji i osób potrzebujących z terenu Gminy Sędziejowice – w aplikacji jest gotowa lista uprawnionych Organizacji Pożytku Publicznego.

Aplikacja 


Aplikacja ma formę online, nie trzeba jej instalować na swoim telefonie czy komputerze. Korzystając z niej nie trzeba być ekspertem podatkowym, prawidłowo wypełnić PIT można dzięki specjalnie przygotowanym prostym pytaniom i poleceniom. Zeznanie wysyłamy online bezpośrednio do Urzędu Skarbowego i otrzymujemy UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru na podany adres e-mail.

Przy rozliczeniu należy pamiętać aby wpisać faktyczny adres zamieszkania w Gminie Sędziejowice, dzięki temu część podatków trafi do budżetu gminy i pozwoli realizować jej zadania.

Projekt „Wspieraj lokalnie”, dzięki któremu mieszkańcy gminy mogą używać bezpłatnie oprogramowania do rozliczania PIT-ów realizowany jest przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z "PITax.pl Łatwe podatki".