rebaZSO Nr 1 w Sędziejowicach został laureatem ogólnopolskiej V Edycji Konkursu zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych pod hasłem "Edukujemy-Pomagamy" w kategorii KONKURUJEMY, organizowanej przez firmę REBAOrganizacja Odzysku S.A. z Warszawy.

Szkoła zajęła zaszczytne IV miejsce na 153 wyróżnione placówki i została najwyżej w Polsce sklasyfikowani spośród szkół z terenów wiejskich! 

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w dostarczanie do szkoły zużytych baterii oraz opiekunowi corocznych zbiórek p. Magdalenie Pasowskiej. 

Organizator konkursu dostarczy nagrody laureatom na koniec listopada! Czekamy z niecierpliwością! 

Laureatów szkolnego konkursu na najaktywniejszego uczestnika zbiórki zużytych baterii w roku szkolnym 2019/2020 ogłosimy w przyszłym tygodniu!

Wyniki konkursu: https://www.reba.pl/n.node?id=222&entryId=252