Monety 1 zł i 2 zł

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 2 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2021 rok.

W związku z panującą pandemią, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jak i w celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w biurze podawczym.
Do wniosku należy dołączyć:

1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
4. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do – 29 października 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.

Wymagane dokumenty:
- Wzór wniosku
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

Załączniki:
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt[ ]34 kB2021-07-23 09:41
Pobierz plik (tabele do faktur.odt)tabele do faktur.odt[ ]15 kB2021-07-23 09:42
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2019-1.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2019-1.pdf[ ]1371 kB2021-07-23 09:42