Droga pośród pół z lotu ptaka

Pięć sołectw w Gminie Sędziejowice uzyskało dotacje z budżetu województwa łódzkiego na projekty w naborze „Sołectwo na plus”. Łączna kwota to blisko 50 tys. zł na działania integracyjne, promocyjne i prozdrowotne.

Sołectwa Bilew, Dobra, Grabica, Kustrzyce i Sędziejowice-Kolonia, które złożyły wnioski w programie „Sołectwo na plus”, otrzymały informację, że Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę przyznającą dotacje na ich projekty.

Bilew otrzyma 10 tys. zł na zakup namiotu, stołów ogrodowych z ławkami, odnowienie i wyposażenie kuchni, by promować lokalny specjał w projekcie „Bilewska grochówka to nasza wizytówka! – jedyna w regionie kuchnia polowa”.

Kolejne 10 tys. zł trafi do Sołectwa Dobra na organizację Turnieju Sołectw w Piłce Nożnej. Na potrzeby realizacji projektu zakupione zostaną m.in. ławki, stoły, kosze i oświetlenie zewnętrzne, które w przyszłości mogą służyć przy kolejnych lokalnych inicjatywach.

„Przystań ZDROWIE”, projekt zgłoszony przez Sołectwo Grabica, który pozwoli na powstanie siłowni zewnętrznej z orbitrekiem, biegaczem, wioślarzem i wahadłem. Tutaj kwota dotacji to 9,963 zł.

Sołectwo Kustrzyce otrzyma wsparcie na remont świetlicy. Z budżetu województwa łódzkiego trafi 10 tys. zł dofinansowania. Gmina zapewnia wkład własny w kwocie 3 tys. zł, a Koło Gospodyń Wiejskich w Kustrzycach przekaże wkład rzeczowy w postaci materiałów budowlanych.

Ostatnim projektem, który otrzyma wsparcie jest „Razem do przodu”, zgłoszony przez Sołectwo Sędziejowice – Kolonia. Za 10 tys. zł z budżetu województwa zakupione zostaną materiały z których mieszkańcy wykonają altanę, służąca do celów integracyjnych.

Wszystkie projekty zostaną zrealizowane do 15 listopada tego roku.