Tabliczka USC

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, pok. nr 2 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

Szczegółowe informacje: https://shorturl.at/nrsxB