Kondolencje

Dariuszowi Cieślakowi, Wójtowi Gminy Sędziejowice, serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci teścia. W tym trudnym dla rodziny Pana Wójta czasie łączymy się w bólu i żałobie po stracie ojca i dziadka.

Pracownicy Urzędu Gminy Sędziejowice, kierownicy i kadra gminnych jednostek organizacyjnych, rada gminy oraz sołtysi sołectw gminy Sędziejowice.