Grafika CEEB

Został już tylko miesiąc na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Do złożenia deklaracji zobowiązany jest każdy właściciel lub zarządca budynku, zarówno zamieszkałego, jak i niezamieszkałego, w którym znajduje się źródło ogrzewania. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem ustawowym.

 

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.


Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl, przy użyciu profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.
2) w formie papierowej, czyli wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sędziejowice.


W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ww. ustawy.


Szczegółowe informacje na temat CEEB na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Załączniki:
Pobierz plik (CEEB w pigułce_Sedziejowice.jpg)CEEB w pigułce[ ]924 kB2022-05-31 06:31
Pobierz plik (Formularz  - budynki-niemieszkalne.pdf)Formularz - budynki-niemieszkalne.pdf[ ]93 kB2022-05-31 06:27
Pobierz plik (Formularz - budynki-mieszkalne - deklaracja-a-30.06.2021.pdf)Formularz - budynki-mieszkalne - deklaracja-a-30.06.2021.pdf[ ]234 kB2022-05-31 06:27