Łąka i budynek gospodarczy na tle lasu.

Ponownie ruszają gminne dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Rada Gminy Sędziejowice przyjęła uchwałę pozwalającą na pozyskanie nawet 5000 zł gminnego wsparcia.

Wnioski, na załączonym formularzu, można składać w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30
Do wniosku należy dołączyć:

• aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
• dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,
• projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod budowę przydomowej oczyszczalni.
Kwota możliwej dotacji nie może być wyższa niż 70% kosztów inwestycji podlegających dofinansowaniu, maksymalnie 5.000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (43) 840 00 19.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Treść ogłoszenia[ ]63 kB2022-05-16 11:58
Pobierz plik (Sprawozdanie końcowe.odt)Wzór sprawozdania[ ]12 kB2022-05-16 11:59
Pobierz plik (Wniosek o udzielenie dotacji.odt)Wniosek[ ]21 kB2022-05-16 11:59
Pobierz plik (XLI.323.22.pdf)Regulamin[ ]288 kB2022-05-16 11:59