GOKZ przyjemnością informuję, że z dniem 5 maja br. Gminny Ośrodek Kultury wznawia prowadzenie zajęć indywidualnych.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa zgodnymi z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia.

Więcej szczegółów i informacji można uzyskać pod nr tel. 43 677 17 22.

Grzegorz Brożyński
Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury
w Sędziejowicach