Wsparcie przedsiębiorczości

Logo PARP

Do 31 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. trwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór odbywa się w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty

Banknot

Nabór do projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy" - finansowe wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej.

Instytut Spraw Obywatelskich rozpoczyna kolejny nabór do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy", w ramach którego można się starać o bezzwrotną dotację na jednoosobową działalność gospodarczą.

W ramach projektu oferowane jest finansowe i szkoleniowe wsparcie:

  • bezzwrotna jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 23 050 zł
  • wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy: 2 600 zł/miesiąc na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności m.in. ZUS (łącznie 15 600 zł) wsparcie szkoleniowo-doradcze (szkolenia z zakresu prawa, szkolenia z zakresu księgowości, szkolenia z podstaw marketingu i negocjacji, obsługi klienta, warsztaty z
  • tworzenia biznesplanu, indywidualne zajęcia z doradcą)
  • stypendium szkoleniowe dla uczestników szkoleń, a także zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie i ewentualne zakwaterowanie, zaświadczenie o odbyciu szkoleń.

 

Projekt skierowany jest do osób do 29 roku życia (nie ukończone 30 lat na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego) zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, które są:

  • osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy,
  • które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu skutków gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa.

 

Więcej informacji można uzyskać:

https://centrumklucz.pl/dotacje/na-wlasna-firme/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 519 300 648

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane w celu wyjaśnienia szczegółów.

Projekt pt. ,,Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Plakat informujący o szkoleniu

Lokalna Grupa Działania "Dolina Rzeki Grabi" informuje o bezpłatnym szkoleniu na temat możliwości pozyskiwania dotacji z Unii europejskiej.

Mając na uwadze planowane nabory wniosków w I kwartale 2022 roku, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. "Formy wsparcia i zasady ubiegania się o przyznanie pomocy z funduszy Unii Europejskiej dla osób planujących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą oraz aktywnych społecznie" (program szkolenia w załączeniu).

Szkolenie odbędzie się w dniu: 9 WRZEŚNIA 2021 r. /czwartek/ godz. 10:00-15:00 w Łaskim Dom Kultury, Sala z fortepianem, ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask.
Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 517 37 41 25, 662 26 02 29 do dnia 6 września 2021 r.
Szkolenie realizowane jest przez Lokalną Grupę Działania "Dolina rzeki Grabi" partnera projektu "EUROPEAN ACADEMY NETWORK ENCOURAGING DEMOCRATIC PARTICIPATION AT EU LEVEL", którego liderem jest Veliko Tarnovo Municipality.

Głównym celem projektu jest dostarczenie lokalnym i regionalnym politykom, stowarzyszeniom i obywatelom narzędzi, które będą wspierać ich świadome obywatelskie i polityczne uczestnictwo na poziomie UE. European Academy Network łączy miasta i organizacje z całej Europy w serii międzynarodowych wydarzeń/szkoleń/konferencji, angażując partnerów z 13 krajów: Bułgarii, Włoch, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Malty, Słowenii, Węgier, Chorwacji, Austrii, Czarnogóry, Polski i Łotwy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Tekst: LGD "Dolina Rzeki Grabi"