Rolnictwo

Grafika ARiMR

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wystartował nabór Od 28 września 2021 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.


O wsparcie mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80 proc. kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:
• 230 zł - koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia;
• 2 100 zł - koszt wykonania bramy;
• 710 zł - koszt wykonania furtki.

Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.


Co ważne, spółki i związki spółek, które chciałyby ubiegać się o dofinansowanie następujących kosztów robót dotyczących urządzeń wodnych:
• przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego;
• budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustu ze spiętrzeniem;
• prac na sieciach drenarskich;

będą mogły to zrobić dopiero w kolejnym naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.


Dotychczas ARiMR przeprowadziła 6 naborów wniosków o pomoc na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Wsparcie zostało dotychczas przyznane blisko 4,8 tys. beneficjentów, a jego kwota wynosi na razie ok. 296 mln zł.

Świnia

Przypominamy, że w najbliższą środę 8 września odbędzie się ważne spotkanie informacyjne dla hodowców trzody chlewnej w sprawie ASF. 

W związku z wystąpieniem ASF na terenie województwa, Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak, w imieniu Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łasku, zaprasza na BARDZO WAŻNE spotkanie informacyjne dla Rolników.

Spotkanie odbędzie się w środę 8 września 2021 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach (sala konferencyjna).

Podczas spotkania będzie przedstawiony temat rozprzestrzeniania się ASF w województwie łódzkim oraz BIOASEKURACJI w zwalczaniu ASF.

Świnia

W związku z wystąpieniem ASF na terenie województwa, Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak, w imieniu Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łasku, zaprasza na BARDZO WAŻNE spotkanie informacyjne dla Rolników.

Spotkanie odbędzie się w środę 8 września 2021 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach (sala konferencyjna).

Podczas spotkania będzie przedstawiony temat rozprzestrzeniania się ASF w województwie łódzkim oraz BIOASEKURACJI w zwalczaniu ASF.

Logo Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie ASF. Spotkanie odbędzie się 21 lipca o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Łaskiego.

PXL 20210715 071633381  

Pole z leżącym zbożem.

Wójt Gminy Sędziejowice wdrożył procedurę szacowania szkód w rolnictwie, spowodowanych nawałnicą z 9 lipca. Wnioski przyjmuje Urząd Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30


Rolnicy - producenci rolni, których uprawy ucierpiały wskutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj.: huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia powstałych znacznych szkód w rolnictwie, mogą składać wnioski o szacowanie szkód przez gminną komisję.


Wnioski o szacowanie szkód (z załącznikami) należy składać na aktualnych formularzach które umieszczamy w załączeniu lub pobrać ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: www.gov.pl/web/uw-lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych.


Do wniosków o szacowanie szkód należy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności na 2021 r. złożonego w ARiMR, (Uwaga: powierzchnia upraw wniosku o szacowanie szkód, musi być zgodna z wnioskiem złożonym w ARiMR).


Wnioski o szacowanie szkód będą przyjmowane do 13 sierpnia 2021 r.

W przypadku pytań prosimy dzwonić pod nr tel.: (43) 840 00 19.