sport1Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Sędziejowice w 2020 roku:

 

  • Gminny Klub Sportowy Sędziejowice - przyznana dotacja to kwota 20 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy).

 

Zestawienie wysokości dotacji z budżetu gminy Sędziejowice dla klubów sportowych za ostatnie 10 lat.

sport 1