sport1Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy dla klubów sportowych działających na terenie gminy Sędziejowice w 2020 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 25.000 zł.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 lipca 2020 roku o godzinie 15.30.

Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Wzór umowy na realizację zadania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji oraz jej wysokości podejmie Wójt Gminy Sędziejowice.

Załączniki:
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE.doc)SPRAWOZDANIE.doc[ ]52 kB2020-07-09 10:08
Pobierz plik (Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Sędziejowice.doc)Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Sędziejowice.doc[ ]48 kB2020-07-09 10:08
Pobierz plik (Zarządzenie 169.20.pdf)Zarządzenie 169.20.pdf[ ]1668 kB2020-07-09 10:09