Zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski" zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres wykonanych robót:

sieć wodociągowa z rur z tworzywa sztucznego PE HD100 SDR17 Dz110x6,6 mm o długości ok. 440,7m,

uzbrojenie sieci: 

     - hydranty p.poż DN80 nadziemne w ilości 4 sztuk,

     - zasuwy liniowe DN110 w ilości 2 sztuk,

     - trójniki, zasuwy, redukcje, łączniki.