Samorząd

GrantyW związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (granty sołeckie), Wójt Gminy Sędziejowice informuje o możliwości składania wniosków przez sołectwa Gminy Sędziejowice na realizację projektów w sołectwach.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice najpóźniej do dnia 10 marca 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwę projektu oraz szczegółowy opis, spełniający poniższe wymagania:

1) rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu musi nastąpić w terminach podanych
w ogłoszeniu o naborze wniosków na dany rok (1 lipca 2020 – 15 listopada 2020),
2) projekt sprzyja integracji społeczności lokalnej,
3) projekt stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną,
4) projekt przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej oraz wzmacniania tożsamości lokalnej,
5) projekt angażuje w realizację mieszkańców (tj. w trakcie realizacji projektu mieszkańcy wykonują pracę nieodpłatnie),
6) projekt ma ustalony plan rzeczowo-finansowy uwzględniający wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu,
7) wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż kwota podana w ogłoszeniu o naborze wniosków (10 000,00) oraz musi być zaokrąglona do pełnych złotych,
8) projekt dotyczy realizacji zadań własnych gminy, określonych w art. 7, ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym.

Informacje na temat składanych wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Sędziejowice pok. nr 9 lub telefonicznie pod nr 43/677-16-93.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/dotacje-dla-gmin-projekty-w-so%C5%82ectwach/dotacje-w-roku-2020

 

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin_2020.pdf)Regulamin_2020.pdf[ ]497 kB2020-03-03 09:05
Pobierz plik (Wniosek_2020.doc)Wniosek_2020.doc[ ]58 kB2020-03-03 09:04

zw2020DSC 0303 Copy 23Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uchwalony ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. przez Sejm RP obchodzony jest 1 marca. W czwartek w Łasku oddano hołd wszystkim walczącym o prawdziwie wolną Polskę.

Tego dnia w roku 1951 w mokotowskim więzieniu, komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy za męstwo, postawę patriotyczną i przywiązania do tradycji niepodległościowych oraz za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Z tej okazji 28 lutego 2020 r. delegacje władz samorządowych Powiatu Łaskiego, Gmin: Łask, Sędziejowice i Widawy oraz przedstawiciele Związków Kombatanckich i organizacji społecznych złożyli wiązanki kwiatów na Placu 11 Listopada w Łasku pod Pomnikiem Niepodległości.

Gminę Sędziejowice reprezentowali Sekretarz Mirosław Potasiak oraz Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bartczak.

20W niedzielę 8 grudnia br. w Parku Centrum w Sędziejowicach odbył się pierwszy Sędziejowicki Kiermasz Bożonarodzeniowy, który przyciągnął bardzo dużą liczbę uczestników. Mieszkańcy i przybyli goście mogli poczuć magię zbliżających się świąt i zaopatrzyć we wszelkiego rodzaju przysmaki i akcesoria świąteczne.

Otwarcia dokonała szefowa KGW w Sędziejowicach Katarzyna Sobala, sołtys Sędziejowic Paweł Sobala, wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak i proboszcz Parafii w Sędziejowicach Dariusz Chlebowski. Na blisko dwudziestu stoiskach, można było podziwiać i zakupić różnego rodzaju wyroby, m.in. miody, sery czy ciasta oraz mnóstwo dekoracji i ozdób. Stoiska wystawiły koła gospodyń wiejskich, szkoły i przedszkole, instytucje i prywatni przedsiębiorcy.

Ten przedświąteczny weekend rozpoczął się już w sobotę od warsztatów świątecznych dla dzieci zorganizowanych przez KGW w Sędziejowicach w Gminnym Ośrodku Kultury Dzieci wykonywały niepowtarzalne bożonarodzeniowe stroiki i lampiony, z których stworzyły wystawę na kiermaszu bożonarodzeniowym.

Pozostając w świątecznym nastroju, przypomnijmy, że podobne "Warsztaty Przedświąteczne dla Dzieci i Dorosłych” odbyły się już w listopadzie w sołectwie Grabno. Z kolei 7 grudnia w Bilewie zorganizowano Strażackie Mikołajki, a 8 grudnia w Sobiepanach uroczystą wigilię dla mieszkańców z udziałem wielu wspaniałych gości, których w wigilijny nastrój wprowadziły występy uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach.

1920 listopada 2019 r. delegacja Gminy Sędziejowice udała się z wizytą do przepięknego Ostrzeszowa położonego w województwie wielkopolskim. 

Wzajemne kontakty sięgają 2013 r., kiedy to w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego 1863 r. odkryto związki uczestników wywodzących się z okolic Ostrzeszowa w zwycięskiej powstańczej bitwie pod Sędziejowicami.   Pierwszym punktem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem ostrzeszowskiej książnicy, gdzie po zwiedzeniu biblioteki odbyło się spotkanie z władzami Ostrzeszowa - burmistrzem Patrykiem Jędrowiakiem, sekretarzem Wojciechem Bąkiem oraz dyrektorką Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów - Dorotą Owczarek i bibliotekarkami.

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie posiadającego bogate tradycje Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Z kolei w Muzeum Regionalnym im. Wł. Golusa poznaliśmy historię Ostrzeszowa, a ze szczytu Baszty Kazimierza Wielkiego podziwialiśmy panoramę miasta. Takie wizyty są ciekawą formą wymiany doświadczeń oraz dają możliwość nawiązania współpracy w różnych dziedzinach. Gościnni gospodarze już zapowiedzieli się z rewizytą w 2020 r. – zgłosili swój udział w majowym rajdzie bibliotekarz oraz spotkaniu integracyjnym organizowanym przez sędziejowicki Środowiskowy Dom Samopomocy. Podczas wizyty naszą gminę reprezentował w imieniu wójta Dariusza Cieślaka - sekretarz Mirosław Potasiak. Uczestniczył też osobiście przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bartczak, kierownik ŚDS Agnieszka Papuga, bibliotekarki Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach na czele z dyrektorką Beatą Magdziak, a także radni i sołtysi oraz czytelnicy biblioteki.