image10aGmina Sędziejowice bierze udział w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest mocniejsze zaangażowanie mieszkańców w tworzenie raportu o stanie gminy. Gmina korzysta z wiedzy i doświadczenia dwóch organizacji społecznych oraz 14 innych gmin biorących udział w projekcie. Otwarte spotkanie dotyczące raportu odbędzie się 26 lutego w formule online. Obecność zadeklarował już wójt Dariusz Cieślak.

Władze gminy Sędziejowice organizują kolejny czat z mieszkańcami na Facebooku. Tym razem zamiast Q&A z wójtem odbędzie się otwarte spotkanie moderowane przez osoby zewnętrzne. Ma to związek z projektem „Raport o stanie gminy – kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz?” realizowanym przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska oraz Fundację Pole Dialogu, w którym udział bierze gmina Sędziejowice. Władze gminy chcą przybliżyć mieszkańcom temat raportu oraz włączyć ich do debaty na temat jego zawartości.

Podczas spotkania, które odbędzie się w piątek, 26 lutego w godzinach 18:00-19:00 na gminnym profilu na Facebooku, zostaną przedstawione podstawowe informacje o roli raportu o stanie gminy i jego zeszłorocznym kształcie. Uczestnicy zostaną również zaproszeni do zabrania głosu na temat tego, jak powinien wyglądać nowy raport i co powinien w sobie zawierać. Uwagi i pytania będzie można zgłaszać poprzez komentarze. Swoją obecność potwierdził wójt Dariusz Cieślak.

- Celem dyskusji będzie przede wszystkim większe zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek gminy w sprawy lokalne. Chcemy umożliwiać naszym mieszkańcom większy udział w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, zgodnie z ustawowym celem raportu. Marzy nam się, aby w przyszłości dyskusja wokół raportu pozostała coroczną okazją do debaty o lokalnych sprawach z mieszkańcami, aktywistami czy organizacjami społecznymi – mówi wójt gminy Sędziejowice, Dariusz Cieślak.

Czym jest raport o stanie gminy?

Raport o stanie gminy to obowiązkowe sprawozdanie wójta dotyczące wdrażania lokalnych programów i uchwał w danym roku. Dokument musi być złożony do 31 maja każdego roku, tak by podczas sesji, na której radni akceptują wykonanie budżetu, odbyła się również debata wokół raportu.

O projekcie „Raport o stanie gminy – kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz?”

W ostatnich latach w wielu gminach, w tym w gminie Sędziejowice niewielu mieszkańców brało udział w dyskusjach nad raportem. Z tego powodu Fundacja Pole DialoguSieć Obywatelska Watchdog Polska ogłosiły rekrutację dla samorządów, które chciałyby zostać objęte wsparciem w zakresie tworzenia raportów o stanie gmin z zaangażowaniem mieszkańców. Spośród 50 zgłoszeń zostało wybranych 15 gmin. W ramach projektu urzędnicy i władze gminy uczestniczą w szkoleniach poszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie prawa, zasad partycypacji i angażowania mieszkańców czy prezentowania danych. Jest to również okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi gminami, którym zależy na zaangażowaniu mieszkańców w proces tworzenie raportu. Projekt realizowany jest dzięki dotacji od Open Society Initiave in Europe w ramach Open Society Foundations.

Łącznie w projekcie bierze udział 15 gmin różnej wielkości z całej Polski, które zostały wybrane z prawie 50 zgłoszeń. O wynikach rekrutacji możecie Państwo przeczytać TUTAJ