owczarek

 

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Andrzeja Owczarka

Senatora RP i wieloletniego dyrektora ZSO Nr 1 w Sędziejowicach.

 

Rodzinie i Wszystkim, których ta śmierć dotknęła, składamy szczere wyrazy współczucia.

Andrzej Owczarek był senatorem RP trzech kadencji. Miał 70 lat. Zachorował na koronawirusa. Leżał w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi. Nauczyciel i samorządowiec, senator VI, VII i VIII kadencji. W latach 1990–2005 był radnym miejskim, od 1990 do 1998 pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Łask. Był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku. Od 1999 do 2004 r. był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach. W 2005 został wybrany na senatora VI kadencji w okręgu sieradzkim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski. W 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W 2018 został natomiast wybrany do sejmiku łódzkiego VI kadencji.

W 1980 r. został szefem delegatury NSZZ "Solidarność" w Łasku, 13 grudnia 1981 r. internowano go w zakładzie karnym w Sieradzu, a następnie w Łowiczu, gdzie przebywał do czerwca 1982 r.