OSPZ okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom oraz Druhom najserdeczniejsze życzenia. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego  oraz niesienie pomocy potrzebującym,  to działania wpisane w codzienną służbę. Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy,  a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Dariusz Cieślak
Wójt Gminy Sędziejowice

Jarosław Bartczak
Przewodniczący Rady
Gminy Sędziejowice

Bogdan Grącki
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych,
Kryzysowych, Obronnych
i Bezpieczeństwa Publicznego