Zdjęcie grupowe Rady Gminy Sędziejowice

Rada Gminy Sędziejowice odbyła już pierwsze posiedzenie w nowym składzie. Podczas sesji samorządowcy wybrali przewodniczącego Rady oraz jego zastępców. Mimo że skład rady uległ znaczącym zmianom w porównaniu do ubiegłej kadencji, to w prezydium nastąpiła tylko jedna zmiana.

Przewodniczącym rady ponownie został Jarosław Bartczak, a wiceprzewodniczącym, jak w minionej kadencji, Marcin Rzepa. Na drugiego wiceprzewodniczącego został wybrany Sławomir Bilant, który jako radny będzie pracował drugą kadencję, jednak po raz pierwszy w roli zastępcy przewodniczącego rady.

Podczas sesji zaprzysiężony został też Wójt Gminy Sędziejowice, którym ponownie wybrany został pełniący tę funkcję od 2018 roku Dariusz Cieślak

Sesja była też okazją do wykonania pierwszej grupowej fotografii w nowym składzie.

Pierwsza sesja w nowym składzie

Rada Gminy Sędziejowice oraz wójt kadencji 2024 – 2029 od lewej:
Adam Jakóbczak, Rafał Walicki, Monika Jaros, Dariusz Sobczak, Katarzyna Jaszczak, Arkadiusz Kałuża, Dorota Mirowska, Sławomir Bilant (wiceprzewodniczący), Jarosław Bartczak (przewodniczący), Mateusz Tarka, Krzysztof Domowicz, Ireneusz Augustyniak, Dariusz Cieślak (Wójt Gminy Sędziejowice), Kamil Jędras, Witold Kruk, Marcin Rzepa (wiceprzewodniczący).
(foto. Karolina Sobczak)