Grafika "Raport o Stanie Gminy"

Raport o Stanie Gminy zawiera ogólną charakterystykę Gminy Sędziejowice, podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej, w tym wybrane zagadnienia finansowe za rok 2021, takie jak: wydatki, dochody, przychody i rozchody, należności i zobowiązania, jak również informacje o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz wydatkach inwestycyjnych. Podsumowanie działalności gminy obejmuje również podjęte uchwały Rady Gminy, programy i strategie, a także informacje o działalności poszczególnych jednostek gminnych.

Dokument zawiera także porównania z danymi zawartymi w raportach za lata 2018-2021. Pozwala to na wykazanie tendencji w kształtowaniu się poszczególnych zjawisk w dłuższym horyzoncie czasowym.

Plik pdf w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Raport_o_Stanie_Gminy-Sędziejowice_za_2021_rok.pdf)Raport o Stanie Gminy Sędziejowice za 2021 rok[ ]4164 kB2022-06-01 11:36