Gospodarka energetyczna

Herb Gminy Sędziejowice.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności, których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 r. poz. 1976).


Wniosek oraz instrukcja dostępna pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-niebedacych-gospodarstwami-domowymi-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Uprawnione podmioty wrażliwe zlokalizowane na terenie gminy Sędziejowice mogą składać wnioski do 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 w godz. 7:30-15:30 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:  /UGSedziejowice/skrytka

Informacje udzielane są w UG pok. 11 lub telefonicznie:

Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tel. 43 8400015 lub 43 8400003 (sekretarz gminy)

Żarówka

Firma Elektra S. A. wypowiedziała umowę na sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice. To już trzeci kontrakt w tym roku. Poprzednie również zostały rozwiązane przez sprzedawców. Trwają negocjacje w sprawie nowej umowy a tymczasowo Gmina będzie zmuszona kupować energię z rezerwy PGE Obrót S. A. za cenę dziesięciokrotnie wyższą niż stawki z 1 stycznia tego roku.

Do urzędu gminy wpłynęło wypowiedzenie umowy na sprzedaż prądu ze skutkiem na 30 września. To niestety nie pierwszy raz. Powodem jest stały, niezwykle wysoki wzrost kosztów energii, przez co sprzedawcy nie mogą zagwarantować cen zawartych w umowach. Jeszcze w grudniu 2021 r. Kogeneracja Zachód S. A. wypowiedziała Gminie umowę sprzedaży za cenę 0,27 zł/kWh. Od lutego na mocy aneksu stawka wzrosła do 0,91 zł/kWh. W maju jednak sprzedawca i te ustalenia wypowiedział.


Od lipca Gmina kupuje prąd od Elektra S. A. za 0,97 zł/kWh. Stawki za sierpień i wrzesień będą korygowane o zawarte w umowie współczynniki i raczej ulegną zwiększeniu, niż spadną. Faktury jeszcze nie wpłynęły do urzędu gminy.

Trwają negocjacje zmierzające do podpisania nowej umowy, ale od 1 października Gmina będzie zmuszona kupować energię z tzw. rezerwy PGE. Tutaj stawki, w zależności od taryfy, wynoszą od 2,47 zł do 3,10 zł za kWh. Tyle gmina będzie musiała płacić do czasu wejścia w życie nowej umowy. Do tego czasu konieczne będą kolejne bardzo drastyczne ograniczenia zużycia prądu wszędzie tam, gdzie można go zaoszczędzić.


Urząd Gminy sukcesywnie wdraża działania służące zmniejszeniu zużycia energii. Sodowe oprawy oświetlenia ulicznego stopniowo są wymieniane na oszczędne LED-y. Nowy budynek przedszkola został wybudowany w technologii pasywnej, co zapewni niskie zużycie energii na lata. Obecnie trwa dogłębna analiza zużycia prądu w gminie. Konieczne będzie wprowadzenie racjonalizacji użycia, m.in. oświetlenia ulicznego oraz kwerenda gospodarki energetycznej samego urzędu i podległych jednostek. Należy się przygotować na sytuację w której ceny prądu w najbliższych miesiącach i latach nie będą spadały.

rect6568a

Napowietrzna linia energetyczna

PGE Dystrybucja S.A. - Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

 

15.09.2022r. godz. 08:00-16:00 Zagajew gm. Warta (stacja nr: 3-0512), Głaniszew;

15.09.2022r. godz. 08:00-15:00 Albertów gm. Aleksandrów Łódzki (stacja nr: 3-0008); Kopyść gm. Łask (stacja nr: 3-1662).

16.09.2022r. godz. 08:00-16:00 Upuszczew gm. Warta (stacja nr: 3-0852);

16.09.2022r. godz. 08:00-15:00 Gzików gm. Blaszki (stacja nr: 3-0295); Wiórzyska gm. Poddębice (stacja nr: 3-0239); Sieradz (stacja nr: 3-1727), ul. Żółkiewskiego, ul. Wołodyjowskiego; ul. Skrzetulskiego; ul. Czarnieckiego; ul. Podpięty.

19.09.2022r. godz. 08:00-16:00 Zapolice (stacja nr: 3-0415); ul. Główna, ul. Spółdzielcza, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa.

19.09.2022r. godz. 08:00-16:00 Krępa gm. Poddębice (stacja nr: 3-1650); Kłudna (stacja nr: 3-0379) Kłudno gm. Wartkowice; Łapigrosz (stacja nr: 3-1084), Wrząca gm. Błaszki.


20.09.2022r. godz. 08:00-16:00 Dalików (stacja nr: 33-0207), ul. Łódzka,

20.09.2022r. godz. 08:00-09:00 i 15:00 – 16:00 Dalików (stacje nr: 3-0230; 3-0229; 3-1576; 33-0206), ul. Łódzka, ul. Zachodnia; ul. Osiedlowa; ul. Wschodnia; ul. Polna Plac Powstańców; Kołoszyn (stacja nr: 33-0338).

20.09.2022r. godz. 08:00-15:00 Bilew gm. Sędziejowice (stacja nr: 3-0924), Leśnik gm. Poddębice (stacja nr: 3-1497);

21.09.2022r. godz. 08:00-15:00 Bilew gm. Sędziejowice (stacja nr: 3-0924), Młodawin Górny gm. Zapolice (stacja nr: 3-0917); Łubna gm. Błaszki (stacja nr: 3-1746); Sieradz (stacja 3-1610) ul. Podrzeczna; ul. Podzamcze, ul. Zamkowa nr 34.

 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.


Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

Napowietrzna linia energetyczna.

PGE Dystrybucja S.A. - Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

08.09.2022r. godz. 08:00-15:00 Zimne Wody gm. Dobroń (stacje nr: 3-1239; 3-2234); Morgi gm. Dobroń (stacja nr: 3-1935); Ldzań Kolonia gm. Dobroń (stacja nr: 3-1238); Ślądkowice, Drzewociny gm. Dłutów. Smardzew gm. Wróblew (stacja nr: 3-1081); Poradzew gm. Goszczanów (stacja nr: 3-0630).

08.09.2022r. godz. 08:00-11:00 Wiechucice gm. Sieradz (stacja nr: 3-1743).

09.09.2022r. godz. 08:00-15:00 Borszewice Cmentarne gm. Łask (stacje nr: 3-0673, 3-2052); Sulmów 1 gm. Goszczanów (stacja nr: 3-0775),

09.09.2022r. godz. 08:00-16:00 Charłupia Wielka gm. Wróblew (stacje nr: 3-0108, 3-1087 3-2072); Kłocko gm. Sieradz (stacje nr: 3-1301, 3-2160), Sieradz (stacja nr: 2192) ul. Reymonta od Kłocka.

12.09.2022 r. godz. 08:00-15:00 Osiny gm. Sędziejowice, Markówka (stacje nr: 3-0457, 33-2262), Wincentów gm. Dobroń (stacja nr: 3-0963); Wymysłów Francuski (stacje nr: 3-0951, 33-2078), Piaski gm. Dobroń (stacje nr: 3-0548, 3-0549), Szczerki (stacja nr: 3-0235) Dobroń ul. Sportowa, Wymysłów Enklawa. Koziarnia (stacja nr: 3-0408), Grzybki gm. Warta (stacja nr: 3-0290). Słomków Mokry gm. Wróblew (stacja nr: 3-0488).

13.09.2022r. godz. 08:00-16:00 Ziemięcin gm. Goszczanów (stacje nr: 3-1125, 3-1130), Chocim

13.09.2022r. godz. 08:00-15:00 Charbice Górne gm. Lutomiersk (stacja nr: 3-0159), Wiewiórczyn gm. Łask (stacja nr: 3-1677), ul. Nowa, ul. Romana Dmowskiego, ul. Szadkowska, ul. Szkolna, ul. Wiewiórcza, ul. Wincentego Witosa, Zapusta Wielka gm. Sieradz (stacja nr: 3-1755), Sieradz ul. Topolowa, ul. Ludowa, ul. Reymonta nr 132.

14.09.2022r. godz. 08:00-15:00 Antoninów gm. Poddębice (stacja nr: 3-1611), Ciężków gm. Poddębice (stacja nr: 3-0113), Tumusin gm. Poddębice (stacja nr: 3-0869), Leokadiew, Marynki

14.09.2022r. godz.: 08:00-09:00 i 13:30 – 14:30 Kałów gm. Poddębice (stacje nr: 3-1380 i 3-0333).

14.09.2022r. godz. 08:00-16:00 Poddębina gm. Warta (stacja nr: 3-1116), Morgi gm. Warta (stacja nr: 3-1115), Proboszczowice, Zadąbrowie-Rudunek, Warta ul. Kowalówka.

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.


Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ  

Rejon Energetyczny Sieradz informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla  miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

20.07.2022 r. godz. 08:00-14:00 Poddębice (stacja 3-0053) ul. Młynarska, Bliźnia; Krzewina (stacja 3-1716, Żagliny