PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ  

Rejon Energetyczny Sieradz informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla  miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

20.07.2022 r. godz. 08:00-14:00 Poddębice (stacja 3-0053) ul. Młynarska, Bliźnia; Krzewina (stacja 3-1716, Żagliny

14.06.2022 r. godz. 08:00-14:00 Drozdów (stacja 3-1400), Pauzew; Kopyść (stacja 3-1662)

14.07.2022 r. godz. 08:00-15:00 Rodrysin (stacja 3-2214), Wandówka, Napoleonów (stacja 3-1374), Zakrzew

15.07.2022 r. godz. 08:00-14:00 Brudzew (stacja 3-1475); Szadek (stacja 3-1627) ul. Widawska,  Ogrodzim-Kolonia 19, Szadkowice-Ogrodzim ul. Leśna, ul. Łąkowa, ul. Młodzieżowa, ul. Młynarska, ul. Wiśniowa

18.07.2022 r. godz. 08:00-14:00 Jeziorko (stacja 3-0305); Podgórcze (stacja 3-0529)

18 i 19.07.2022 r. godz. 08:00-16:00 Jeziory 20, 51 do 55, Sieradz ul. Łabędzia 1 do 11, ul. Sadowa  2 do 29, Jeziory-Kolonia
 
19.07.2022 r. godz. 08:00-14:00 Piotrów gmina Poddębice (stacja 3-0568); Sarnów (stacja 3-0695), Sarnów-Osiedle

19.07.2022 r. godz. 08:00-16:00 Szadek (stacje 3-0724), Aleje 3 Maja do nr 16 ul. Szosa Uniejowska od nr 5 do 10,  ul, ul.  Rynek 23, 24, ul. Szpitalna, Prusinowska 1, 8 a, b  Ul. Wilamowska  od nr 1 do 11 nr nieparzyste

20.07.2022 r. godz. 08:00-14:00 Poddębice (stacja 3-0053) ul. Młynarska, Bliźnia; Krzewina (stacja 3-1716, Żagliny

Informujemy, że z przyczyn niezależnych  od  RE  Sieradz  może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.
Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.