Koparka

Rozpoczyna się kolejny etap realizacji planu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice. Utrudniony dostęp do części posesji.

Wykonawca, firma KAN-MIX Sp. z o.o. rozpocznie prace na terenie Woli Marzeńskiej. W związku z tym mieszkańcy nieruchomości od nr 8A do nr 14 będą mieli czasowo ograniczony dostęp do posesji.

Wykonawca dołoży starań aby uciążliwości były jak najmniejsze i występowały tylko tam, gdzie nie da się ich uniknąć.

Grafika promująca rekonstrukcję

W sobotę 26 sierpnia obchody 160. rocznicy Bitwy pod Sędziejowicami. Obchody obejmują oficjalne uroczystości w centrum Sędziejowic oraz rekonstrukcję historyczną na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego


O godz. 15:30 oddamy hołd powstańcom, którzy polegli w Bitwie pod Sędziejowicami 1863 r. przy pomniku w Parku Powstańców 1863 r. W tym roku uroczystości będą wyjątkowe, bo odbędą się w asyście wojskowej. Zagra też Gminno - Strażacka Orkiestra Dęta "Druh".

Po oficjalnej części obchodów udamy się na teren Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sędziejowicach, gdzie grupa Złoty Krzyż odtworzy epizod z Bitwy. Rekonstrukcja rozpocznie się około godz. 16:00.

Na zakończenie, o godz. 17:00, koncert patriotyczny przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sędziejowice.

Głównym organizatorem tegorocznych obchodów jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach, realizująca projekt "Zwyciężył Orzeł Biały - Rekonstrukcja Bitwy pod Sędziejowicami 1863 r." dofinansowany prze biuro Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego "Powstanie Styczniowe 1863-1864".

Patronat Honorowy nad obchodami objął Andrzej Duda, Prezydent RP.

 

plakat bitwa

Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Wszystkie organizacje, m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia, od 21 czerwca br. mogą korzystać z usług, które wcześniej były oferowane w e-US wyłącznie osobom fizycznym. W ramach konta organizacji można m. in. szybko i wygodnie wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US, składać pisma do KAS, bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, składać zawiadomienie ZAW-NR i przeglądać swoje dane rejestracyjne.

Dzięki wprowadzeniu nowych funkcjonalności, organizacje mają możliwość złożenia w swoim imieniu pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 i zawiadomień o ich zmianie lub odwołaniu OPL-1.

Dodatkowo w ramach konta organizacji została udostępniona lista pełnomocników, gdzie oprócz pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, użytkownik będzie mógł przeglądać także informacje o aktywnych pełnomocnictwach ogólnych.